Bạn sẽ được toàn quyền truy cập và giao dịch trên tất cả các sản phẩm Forex, Chỉ số, Kim loại, Năng lượng, CFD Cổ phiếu. Ngoài ra nếu bạn phải di chuyển thường xuyên, bạn vẫn có thể làm việc trên các ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi.

Tài khoản thường

Đăng ký tài khoản giao dịch với AETOS chỉ với 03 bước đơn giản.

Tài khoản cao cấp

Giao dịch với mức chênh lệch thấp và cạnh tranh hơn. Tài khoản nâng cao của AETOS được tạo ra cho khách hàng đầu tư với giá trị vốn ròng cao.

Tài khoản demo

Trải nghiệm thị trường giao dịch toàn cầu và các chiến lược của bạn với tài khoản demo miễn phí sử dụng trong 14 ngày.