Chúng tôi cung cấp các hỗ trợ chuyên nghiệp về môi giới. Chúng tôi có kiến thức, sản phẩm, đào tạo và hỗ trợ giúp bạn phát triển kinh doanh thành công và cải thiện giao dịch bằng các công cụ kỹ thuật.

Phân tích thị trường căn bản

 • Phân tích triển vọng của thị trường
 • Dự báo hoạt động và lợi nhuận
 • Nghiên cứu hiệu quả hoạt động
Phân tích thị trường căn bản

Hợp tác

 • Ký hợp đồng hợp tác với chúng tôi
 • Đào tạo toàn diện về chương trình môi giới
 • Làm quen với quy trình hợp tác kinh doanh
Hợp tác

Chuẩn bị kinh doanh

 • Hỗ trợ đào tạo và dịch vụ trước khi chính thức hợp tác
 • Giới thiệu về công ty và các quyền lợi khi hợp tác
 • Giới thiệu về hệ thống quản lý môi giới
 • Thảo luận và thiết lập các chương trình phát triển Môi giới
Chuẩn bị kinh doanh

Hỗ trợ đào tạo và maketing

 • Các hoạt động quảng cáo và marketing
 • Các chương trình hỗ trợ đào tạo liên tục về Môi giới
Hỗ trợ đào tạo và maketing

Sẵn sàng hợp tác với một công ty do ASIC quản lý chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển hệ thống khách hàng? Tham gia hợp tác giới thiệu môi giới của chúng tôi ngay bây giờ!

Hợp tác cùng chúng tôi