TÀI KHOẢN NÂNG CAO

Giao dịch với mức chênh lệch thấp và cạnh tranh hơn. Tài khoản nâng cao của AETOS được tạo ra cho khách hàng đầu tư với giá trị vốn ròng cao.

  • Mức spead cạnh tranh
  • Mức chênh lệch điển hình trên các cặp FX bắt đầu từ 1,2 pip
  • Mức chênh lệch điển hình trên vàng XAU/USD bắt đầu từ 26cents
  • Số tiền gửi bắt đầu từ 50 USD
  • Quy mô giao dịch từ 0.01 lot*
  • Đòn bẩy trên tất cả các cặp FX là 400: 1
  • Quy mô giao dịch tối đa #: 50 lot cho hợp đồng tiêu chuẩn

*Các vị thế mua và bán, bao gồm cả các lệnh đang chờ xử lý, sẽ được tính khi các lệnh này gặp rào cản.

Nếu khách hàng có nhu cầu thay đổi quy mô giao dịch, vui lòng gửi yu cầu đến [email protected]

Đăng ký

Khoản lỗ có thể vượt quá tiền ký quỹ.