• Tên sản phẩm Cặp sản phẩm Giá trị tick Phí qua đêm
    – Lệnh mua
    Phí qua đêm
    – Lệnh bán
    Chênh lệch giá Yêu cầu kí quỹ Giờ giao dịch (GMT) Thời gian nghỉ giao dịch trong ngày (GMT)

【+】 Biểu thị lãi suất dương 【-】 biểu thị lãi suất ghi nợ

① Mức chênh lệch giá của Forex trong MT4 được hiển thị qua đơn vị nhỏ nhất là point (theo điểm), ví dụ: EURUSD sẽ được hiển thị ở 20 points thay vì 2 pips. Chênh lệch giá mua và bán có thể thay đổi theo biến động của thị trường và chênh lệch giá của các cặp có thể được nới rộng trong ngày. Chênh lệch giá trong ngày là sự phản ánh của giá phù hợp trong ngày. Aetos sẽ cập nhật chênh lệch giá của các sản phẩm tài chính trong danh sách trên.

② Chi phí cho các vị thế được giữ qua đêm sẽ được tính vào thời gian giao phiên. Vào Thứ Tư phí qua đêm sẽ được tính gấp ba lần. Các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu sẽ tính phí qua đêm cho một ngày

③ 0.5% Margin = 0.5% giá trị hợp đồng, 1% ký quỹ = 1% giá trị hợp đồng, 2% ký quỹ = 2% giá trị hợp đồng.

④ Do vấn đề thanh khoản của thị trường Renminbi Trung Quốc ở nước ngoài, tỷ giá phí qua đêm cho cặp USDCNH và AUDCNH có thể được thay đổi thường xuyên. AETOS sẽ điều chỉnh tỷ lệ hoán đổi dựa trên điều kiện thị trường cơ bản.