Chương trình Nhà quản lý vốn dành cho các cá nhân, người quản lý tài sản và tổ chức tài chính hội đủ điều kiện. Chương trình này cho phép bạn tập trung vào các chiến lược giao dịch của mình và tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng, trong khi chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn về khối lượng công việc hành chính và văn phòng. 

Các đối tác này của chúng tôi hoạt động theo quy định khu vực của họ làm việc và cam kết hoạt động kinh doanh có lãi thông qua một kế hoạch kinh doanh và phát triển bền vững.

Đừng chần chờ, hãy hợp tác cùng AETOS để biến điều này thành hiện thực. 

  • Hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp
  • Phần mềm quản lý quỹ hiện đại
  • Cơ chế thưởng cạnh tranh

Đăng ký thành đối tác NGAY!