CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI TIỀN THƯỞNG GIAO DỊCH 30%

Thời gian khuyến mãi: từ ngày 12/3/2022 lúc 21:00 GMT và kết thúc vào ngày 12/6/2022 lúc 20:59 GMT.

AETOS cung cấp chương trình thưởng 30% tiền nạp đến các khách hàng mới và hiện hữu. Số tiền thưởng có thể được sử dụng như mức ký quỹ và có mức giới hạn tối đa là $3,000.

Điều khoản và điều kiện Mở tài khoản ngay

Chương trình Bonus dành cho Tài khoản nâng cao

Thời gian khuyến mãi: từ 22:00 GMT, ngày 30/4/2022 đến 21:59 GMT, ngày 31/5/2022.

Số tiền thưởng hấp dẫn lên đến $20,000 kèm theo mức spread thấp dành cho loại Tài khoản nâng cao.

* Điều khoản & điều kiện đi kèm.

Điều khoản và điều kiện Mở tài khoản ngay

Chương trình Bonus dành cho Tài khoản Cơ bản USD20,000 !

Thời gian khuyến mãi: từ 22:00 GMT, ngày 30/4/2022 đến 21:59 GMT, ngày 31/5/2022.

AETOS đang triển khai chương trình tiền thưởng chào mừng hấp dẫn cho khách hàng mới. Trong đó bạn có thể tận hưởng khoản tiền thưởng chào mừng lên đến 20.000 USD dựa trên số tiền gửi ban đầu.

Điều khoản và điều kiện Mở tài khoản