Bạn có toàn quyền truy cập vào giao dịch trên tất cả Forex, chỉ số, kim loại và năng lượng của chúng tôi, ngoài ra bạn có thể kinh doanh mọi lúc với các ứng dụng di động của chúng tôi.

Tài khoản thường

Mở Tài khoản theo ba bước đơn giản và bạn đã sẵn sàng giao dịch trên tất cả các sản phẩm CFD của chúng tôi.

Tài khoản cao cấp

Tài khoản cao cấp có mức chênh lệch cạnh tranh dành cho các khách hàng sở hữu mức vốn cao lựa chọn.

Tài khoản demo

Giao dịch ảo với tài khoản demo miễn phí 14 ngày để bắt đầu và kiểm tra chiến lược của bạn.