Cập nhật các sự kiện lớn đang ảnh hưởng đến thị trường thế giới về Forex, chỉ số, năng lượng và kim loại.