Thử tài khoản Demo của chúng tôi

AETOS cung cấp tài khoản demo MT4 trong 14 ngày với tiền ảo 10.000 USD. Xin vui lòng đăng ký để thực hành giao dịch một loạt các sản phẩm CFD như Forex, kim loại, năng lượng và chỉ số.

Thử Demo

Khoản lỗ có thể vượt quá tiền ký quỹ.