Pelaburan Risiko Tinggi

Dagangan Forex dan CFD membawa tahap risiko yang tinggi, dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Sebelum membuat keputusan untuk memperdagangkan produk pertukaran asing yang ditawarkan oleh AETOS Markets (V) Ltd, anda harus mempertimbangkan dengan teliti objektif pelaburan, keadaan kewangan, keperluan dan tahap pengalaman anda. Sila jangan melabur wang yang anda tidak mampu hilang.

Laman web ini dihasilkan oleh AETOS Markets (V) Ltd. AETOS telah mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan ketepatan maklumat di laman web. Walau bagaimanapun, AETOS tidak menjamin ketepatannya. AETOS berhak untuk menukar kandungan di laman web ini pada bila-bila masa tanpa notis. AETOS tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerugian yang mungkin tertimbul secara langsung atau tidak langsung daripada kandungan atau ketidakupayaan anda untuk mengakses laman web.

Risiko Dagangan Margin

Dagangan margin melibatkan potensi keuntungan serta risiko kerugian. Leverage bermakna sebarang pergerakan akan mempunyai kesan berkadar ke atas pelaburan anda. Ini mungkin melebihi jumlah wang yang anda laburkan untuk perdagangan atau transaksi. Pergerakan harga pertukaran asing dan produk kewangan dipengaruhi oleh pelbagai faktor, kebanyakannya tidak dapat diramalkan. AETOS tidak dapat menjamin kerugian maksimum yang mungkin anda alami. AETOS Markets (V) Ltd dikawal selia dengan Vanuatu Financial Services Commission dan nombor lesen ialah 700450. AETOS Markets (V) Ltd membuat pendedahan risiko supaya mematuhi keperluan kawal selia Vanuatu Financial Services Commission.

Pandangan Pasaran

Semua berita, analisis, penyelidikan dan pendapat yang diberikan oleh AETOS dan kakitangannya tidak boleh dijamin langsung dan ia bukan nasihat pelaburan. AETOS tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang ditanggung berkaitan dengan sebarang keputusan yang dibuat, tindakan atau ketiadaan tindakan yang diambil oleh mana-mana pihak yang bergantung kepada maklumat yang diberikan secara lisan atau melalui Internet, atau sebarang kelewatan, ketidaktepatan, kesilapan atau peninggalan maklumat.

Risiko Dagangan Internet

Terdapat risiko yang berkaitan dengan menggunakan sistem perdagangan berasaskan internet. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada: kegagalan perkakasan, perisian, sambungan internet dan sebarang force majeure (cth. keadaan cuaca yang luar biasa atau tindakan Tuhan yang lain; peperangan; pertikaian buruh; komunikasi atau kegagalan kuasa, dsb.). Memandangkan AETOS tidak mengawal kuasa isyarat, penerimaan atau penghalaannya melalui Internet, konfigurasi peralatan anda atau kebolehpercayaan sambungannya, oleh itu kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas kegagalan komunikasi, herotan atau kelewatan semasa berdagang melalui Internet. Kami akan cuba sedaya-upaya untuk meminimumkan kemungkinan kegagalan sistem.