Program Pengurus Wang adalah untuk individu yang layak, pengurus aset dan institusi kewangan. Ia membolehkan anda menumpukan pada strategi dagangan anda dan memaksimumkan keuntungan pelanggan anda, kami akan menguruskan beban kerja dan pentadbiran.

Rakan kongsi Pengurus Wang beroperasi mengikut peraturan wilayah mereka dan komited untuk terus menjana perniagaan yang menguntungkan melalui pelan yang mampan.

Ingin bekerjasama untuk menjayakan perkara ini? Berkongsian dengan kami sekarang.

  • Sistem perkhidmatan profesional
  • Perisian pengurusan dana yang lanjut
  • Skim anugerah yang berdaya

Daftar sebagai rakan kongsi kami sekarang!