Home

Main menu

กระจายความเสี่ยงของพอร์ตและเทรดโลหะ

โลหะ เช่น ทอง, เงิน และทองแดง สามารถเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงที่หลากหลายและมีราคาเพื่อซื้อ(long) หรือ ขาย(short)

  • ผลิตภัณฑ์หลากหลายในรูปของ CFDs
  • ทอง, เงิน และทองแดง
  • ราคาซื้อขายจริง พร้อมการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็ว
  • ไม่มีการหมดอายุสัญญา
Metals

กราฟ

  • ฟอเร็กซ์
  • โลหะ
สินค้า ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด
ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 - ขายสัญญา XAGUSD CFD จำนวน 1 ล็อต (ซึ่งมีขนาดสัญญาเท่ากับ 5,000 ออนซ์) โดยมองว่าราคาโลหะเงินจะลดลง

อธิบาย การคำนวณ
ขายสัญญา (Short) XAGUSD 1 ล็อต ที่ราคาเสนอซื้อ 14.750 1 x 5,000 x 14.750 = 73,750 ดอลล่าร์สหรัฐ (มูลค่าสัญญาของ XAGUSD หนึ่งสัญญา)
ค่าเลเวอเรจของผลิตภัณฑ์นี้คือ 100: 1 ดังนั้นต้องมีการฝากหลักประกันขั้นต้นไว้ในบัญชีของคุณ โดยคิดเป็น 1% ของมูลค่าตามสัญญา 73,750 ดอลล่าร์สหรัฐ x 0.01 = 737.50 ดอลล่าร์สหรัฐ (หลักประกันขั้นต้น) โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิง
ปิดสัญญา XAGUSD จำนวน 1 ล็อต (ซื้อ / long) ที่ราคาเสนอขาย 14.850 (14.750 - 14.850) x 1 x 5,000 = ขาดทุน 500.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

ตัวอย่างที่ 2 - ซื้อสัญญา XAUUSD CFD จำนวน 1 ล็อต (ซึ่งมีขนาดสัญญาเท่ากับ 100 ออนซ์) โดยมองว่าราคาทองคำจะขึ้น

อธิบาย การคำนวณ
ซื้อสัญญา (Long) XAUUSD 1 ล็อต ที่ราคาเสนอขาย 1203.40 1 x 100 x 1203.40 = 120,340 ดอลล่าร์สหรัฐ (มูลค่าสัญญาของ XAUUSD หนึ่งสัญญา)
ค่าเลเวอเรจของผลิตภัณฑ์นี้คือ 100: 1 ดังนั้นต้องมีการฝากหลักประกันขั้นต้นไว้ในบัญชีของคุณ โดยคิดเป็น 1% ของมูลค่าตามสัญญา 120,340 ดอลล่าร์สหรัฐ x 0.01 = 1,203.40 ดอลล่าร์สหรัฐ (หลักประกันขั้นต้น) โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิง
ปิดสัญญา XAUUSD จำนวน 1 ล็อต (ขาย / Short) ที่ราคาเสนอซื้อ 1,204.20 (1204.20 - 1203.40) x 1 x 100 = กำไร 80.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

ข่าว

    AETOS ให้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex ออนไลน์ โปรดลงทะเบียนสมัครบัญชีทดลองและสนุกกับการลงทุนในสภาพแวดล้อมของตลาดจริง หรือเปิดบัญชีซื้อ-ขายจริง เพื่อทำการเทรดในตลาดทุน

    อ่านเพิ่มเติม