Home

Main menu

เทรดพลังงานกับ AETOS:

  • ผลิตภัณฑ์: น้ำมันดิบของอังกฤษ
  • เทรด CFDs เพื่อเพิ่มเลเวอเลจ
  • ซื้อ (long) หรือ ขาย (short)
  • การซื้อขายและการดำเนินการอย่างรวดเร็ว

พลังงานเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์โภคภัณฑ์ที่ซื้อขายกันอย่างคึกคักที่สุดในโลก

energy

กราฟ

  • ฟอเร็กซ์
  • โลหะ
สินค้า ราคาเสนอซื้อ ราคาเสนอขาย ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด
ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 - ซื้อสัญญา UKOIL CFD จำนวน 1 ล็อต (ซึ่งมีขนาดสัญญาเท่ากับ 1,000 บาร์เรล) โดยมองว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น

อธิบายการคำนวณ
ซื้อสัญญา (Long ) UKOIL CFD 1 ล็อต ที่ราคาเสนอขาย 75.901 x 1,000 x 76.90 = 75,900 ดอลล่าร์สหรัฐ (มูลค่าสัญญาของ UKOIL CFD 1 สัญญา)
หลักประกันขั้นต้นที่จะฝากเข้าบัญชีของคุณ จะกำหนดโดย AETOS Capital Group3,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (หลักประกันขั้นต้น) โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิง
ปิดสัญญา UKOIL CFD จำนวน 1 ล็อต (ขาย/ Short) ที่ราคาเสนอซื้อ 76.80(76.80 - 75.90) x 1 x 1,000 = กำไร 900.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

ตัวอย่างที่ 2 - ขายสัญญา UKOIL CFD จำนวน 1 ล็อต(ซึ่งมีขนาดสัญญาเท่ากับ 1,000 บาร์เรล) โดยมองว่าราคาน้ำมันจะลดลง

อธิบายการคำนวณ
ขายสัญญา (Short) UKOIL CFD 1 ล็อต ที่ราคาเสนอซื้อ 75.901 x 1,000 x 75.90 = 75,900 ดอลล่าร์สหรัฐ (มูลค่าสัญญาของ UKOIL CFD 1 สัญญา)
หลักประกันขั้นต้นที่จะฝากเข้าบัญชีของคุณ จะกำหนดโดย AETOS Capital Group3,000.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (หลักประกันขั้นต้น) โดยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิง
ปิดสัญญา UKOIL CFD จำนวน 1 ล็อต (ซื้อ/ Long) ที่ราคาเสนอขาย 76.80(75.90 - 76.80) x 1 x 1,000 = ขาดทุน 900.00 ดอลล่าร์สหรัฐ

ข่าว

    AETOS ให้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex ออนไลน์ โปรดลงทะเบียนสมัครบัญชีทดลองและสนุกกับการลงทุนในสภาพแวดล้อมของตลาดจริง หรือเปิดบัญชีซื้อ-ขายจริง เพื่อทำการเทรดในตลาดทุน

    อ่านเพิ่มเติม