So sánh nền tảng giao dịch MetaTrader 5 (MT5) và MetaTrader 4 (MT4)

AETOS cung cấp các công cụ giao dịch cao cấp và tính năng vượt trội cho các nhà giao dịch. Nền tảng giao dịch MT5 là một phiên bản cải tiến

 
 
 
Hình thức chờ lệnh
4
4
Thời gian và doanh số (Dữ liệu sàn giao dịch)
 
 
Chỉ số kỹ thuật
38
30
Đối tượng đồ họa
44
31
Khung thời gian
21
9
Lịch kinh tế
 
 
Hệ thống email
 
Có đính kèm
 
Không có đính kèm
MQL5.community chat
 
 
Strategy tester
Multi-threaded
+ đa tiền tệ
+ ticks thực sự
Single threaded
Đa ngôn ngữ
 
 
Hedging