Cơ quan quản lý - Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia (ASIC)

ASIC (Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia) là một trong số những tổ chức quản lý tài chính uy tín nhất toàn cầu. Được thành lập theo Điều luật Ủy ban Đầu tư và Chứng khoán Australia 2001, chức năng chính của Ủy ban bao gồm giám sát, điều tra và quản lý thị trường tài chính Australia. ASIC cũng chịu trách nhiệm điều tra các phản ánh của khách hàng. ASIC yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính tuân thủ theo thông lệ và luật định để tránh các vi phạm, những việc có thể bị xử lý bởi ASIC, bao gồm việc có thể tước giấy phép hoạt động hoặc phân xử bởi tòa án.

 

Số giấy phép AFS của AETOS Capital Group Pty. Ltd.: 313016. Để hiểu hơn về các yêu cầu luật định và quy định chi tiết của ASIC, xin vui lòng truy cập trang web chính thức của ASIC tại địa chỉ www.asic.gov.au.

Giấy phép và Quy định