Tài khoản cao cấp

Tài khoản cao cấp có mức chênh lệch cạnh tranh dành cho các khách hàng sở hữu mức vốn cao lựa chọn.

  • Mức chênh lệch cạnh tranh
  • Mức chênh lệch của các cặp tiền tệ chỉ từ 1.2 pip
  • Mức chênh lệch của Vàng/USD chỉ từ 26 cents
  • Số tiền kí quỹ ban đầu tối thiểu 1000 USD
  • Khối lượng giao dịch nhỏ nhất 0.01 lô tiêu chuẩn*
  • Đòn bẩy cho tất cả các cặp tiền tệ là 1:200
  • Khối lượng giao dịch tối đa: 50 lô tiêu chuẩn

*Với các vị thế mua và bán, bao gồm cả các lệnh chờ, sẽ đều được tính khi lệnh được thực hiện.

Nếu quý khách hàng có mong muốn thay đổi khối lượng giao dịch, vui lòng gửi yêu cầu tới:
cs_au@aetoscg.com

Đăng kí

Thua lỗ có thể vượt quá số tiền kí quỹ